CONF/AG(2024)OJ1

De belangrijkste punten vanuit het perspectief van het hoofd van de delegatie EN-Re Henk Baars. Vanuit EN-Re doen Fernand Jehl (was de eerste dag fysiek aanwezig) en Hugo Castelli online mee.

Verslag 8,9 en 10 april 2024

Voorzitter Gerhard Ermischer heeft een inleidende speech en introduceert Michael O’Flaherty de nieuwe Hoge Commissaris voor de rechten van de mens van Europa. Michael blijkt een toegankelijk en vlotsprekend mens en benoemt alle moeilijkheden die er ongeveer zijn als het gaat over het behouden en instellen van de mensenrechten. De civil society zoals hier met al deze NGO’s bijeen, noemt hij het slaande hart ervan, want ideeën en filosofieën komen altijd van onderop. Ze dagen altijd het bestaande systeem uit. De kwaliteitspush komt daar vandaan. Hij noemt een aantal moeilijkheden in deze ‘lastige tijd’. Te ingewikkelde regelingen, de moeizame toegang tot politici de bedreiging van vrijheid als het gaat om samenkomsten en demonstraties waarbij LGBTQplus, Joodse en Moslim groeperingen het het zwaarste hebben. Hij belooft zijn opvattingen vaker te delen, gaat bezoeken afleggen op plaatsen waar het er toe doet(b.v pride events) en wil meer samenwerken met partners en andere functionarissen in Europa. Degenen die altijd het belangrijkste materiaal aandragen zijn altijd de mensen die geen credits willen. Er komen opmerkingen uit de zaal die de zaken van gender,

interfaith/interconvictionaliteit en migratie bepleiten. Veel opmerkingen en werk van de CINGO verdwijnt in het politieke proces.

Voorzitter Gerhard Ermischer doet kort verslag van de wederwaardigheden van de standing committee van het laatste halfjaar. Er is veel online gedaan. Dat is echt een verworvenheid van de laatste jaren. Hij verantwoord nog eens het vaarwel zeggen tegen Rusland als lid van de Raad van Europa en verwelkomt een nieuwe structuur die de interne invloed van de Cingo groter moet maken. Het Social Charter proces gaat moeizaam evenals de kwestie van de duurzaamheid en de clean en healthy environment. AI heeft speciale aandacht en er is veel gesproken over de transparency in het parlement. Er is een wat betere toegang ontstaan tot de PACE.

Rapport van Jeremy McBride, President of the Expert Council on NGO Law. ook hij heeft veel gedaan om de transparantie van de Europese ;politieke processen te belichten. Het is erg belangrijk voor NGO’s om niet afhankelijk te worden van financiering van de overheid. Een mooie uitspraak is “Armoede beëindigen is een politieke beslissing”. Daarnaast is er echt een crisis als het gaat om klimaat en duurzaamheid. Harry Hummel (CURE) een van de Nederlandse afgevaardigden vroeg nog eens naar de doorwerking van verschillende aanbevelingen. Het antwoord bleef vaag.

Verschillende presentaties van commissies passeren de revue. Hieronder enkele links daarnaar.

https://rm.coe.int/final-report-committee-on-social-rights-april-2024-eng/1680af3821

https://rm.coe.int/final-report-civil-society-committee-on-the-rights-of-the-child-april-/1680af2d82

https://rm.coe.int/final-report-committee-on-education-for-democracy-april-2024-eng/1680af3823

https://rm.coe.int/pp-presentation-final-report-comite-dialogue-interreligieux-enfr-/1680af37c2

https://rm.coe.int/final-report-ngos-as-advocates-for-gender-equality-and-women-s-right-c/1680af2890

https://rm.coe.int/final-report-migration-committee-april-2024-eng/1680af288e

Op de tweede dag 9 april ging het grootste deel van de tijd heen met stemmingen voor een nieuwe standing committee, voorzitters en vice voorzitters die zich ook allemaal moeten presenteren.De Nederlandse delegatie van verschillende NGO’s hebben enigszins afgestemd hoe ze zullen stemmen. Er komt een Nederlander in de leiding. Simon Matthijssen, iemand met veel ervaring. De stemmingen verlopen streng gecontroleerd. De geldigheid moet uit en te na worden vastgelegd om het democratische proces te garanderen. Er komt uiteindelijk een stevige leidinggevende (standing committee) uit. Je kunt zien dat hun driejarige mandaat dat nu voor een deel opnieuw wordt ingesteld emoties oproept bij henzelf en in de zaal.

Op de eerste dag had ik om enige peiling gevraagd rondom de oorlogen. Daar krijg ik nu de gelegenheid voor. Mijn interventie behelst opmerkingen over de voortdurende escalaties van Europa en de NATO. Gewone burgers hebben vrijwel geen inbreng. In de media hoor je slechts militaire deskundigen. Zij willen geen oorlog, maar blijkbaar de politici wel. Er volgt een redelijk uitgebreid antwoord van de voorzitter. De Raad van Europa is uit op beheersing van conflicten en houdt zich strikt aan de rule of law en probeert de vredevolle principes overeind te houden en kijkt vooral naar de mensenrechten. Simon Matthijssen komt met de theorie dat echte en stevige democratieën elkaar niet zo gauw zouden aanvallen, vanwege de democratische drempels in het beslissingsproces.

Er volgt vandaag en op woensdag nog een presentatie van nieuw in te stellen commissies. Hier een verwijzing naar de links;

https://rm.coe.int/committee-proposal-inclusive-territories-environment-and-health-april-/1680af2d81

https://rm.coe.int/committee-proposal-civil-society-committee-on-the-rights-of-the-child-/1680af1a76

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-education-for-democracy-april-2024-en/1680af1546

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-human-rights-democracy-and-artificial-int/1680af1548

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-for-interreligious-interconvictional-dial/1680af1547

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-migration-april-2024-en/1680af2748

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-ngos-as-advocates-for-gender-equality-and/1680af1a77

https://rm.coe.int/committee-proposal-committee-sports-and-human-rights-april-2024-en/1680af154a

De commissie voor Sport en Mensenrechten verdient hier enige aandacht. Er is veel aan de hand met stereotypen, hatespeech , geweld, interseksualiteit en discriminatie. Ook de toegang tot sport is in sommige landen moeilijk. Ook de posities van meisjes verdient aandacht. Er bestaat zelfs een NGO die heet Catholic Society for Girls. In de zaal is er veel bijval, maar er worden ook opmerkingen gemaakt of ouderen en sport wel wordt meegenomen. Dat si het geval.

Daarna gaat weer veel tijd heen met stemmingen over de toestemming tot instelling en het benoemen van voorzitters en vicevoorzitters. Ik doe daarbij een interventie die kritiek uit op de zwakke presentatie van de voorgestelde AI commissie. De standing committee laat tijdens de stemmingen zien het daarmee eens te zijn en geeft daarbij een kritisch signaal af. Vooralsnog mag de commissie doorgaan met vrij veel onthoudingen van stemming.

Tijdens informele ontmoetingen spreek ik Olga SADOVSKAYA World Organisation Against Torture (OMCT) / Organisationmondiale contre la Torture (OMCT). Zij is Russische en ik vraag haar hoe ze tegen de oorlog aankijkt. Ze is pessimistisch. De lijntjes met Russen zijn haardun. We moeten blij zijn(vind ik) dat ze in de standing Committee is gekozen en een realistisch geluid kan laten horen.

Tot slot nog enkele opgepikte opmerkingen:

Democratie is een cultuur en een inspanning” “De Raad van Europa staat in zekere zin alleen in het politieke proces” ”Overheden begrijpen niet altijd dat zij niet over alle bronnen kunnen beschikken en dat het voor een groot deel vrijwilligerswerk is” “Er is geen heldere weg naar de ministers”

Slot

De geplande bijeenkomst van de Nederlandse vertegenwoordigingen met de Nederlandse ambassadeur kon door tijdgebrek op het laatste moment niet doorgaan. We proberen voor de CINGOsessie in oktober opnieuw een afspraak te maken.

Het was een intensieve sessie en gaf een goede inkijk in de complexe democratische processen in Europa.

EN-RE moet voor 15 juni een vragenlijst invullen om zeker te zijn van haar lidmaatschap voor de komende periode. Op de bijeenkomst van de vertegenwoordigers in Straatsburg in mei wordt daar aandacht aan besteed.

 

Henk Baars april 2024