Onverwacht voor mij geeft een arts-onderzoeker van de Erasmusuniversiteit een inleiding over de invloed van hitte op ouderen. Dat blijkt een onderzoek op Europees niveau te zijn. Met geselecteerde clientgroepen en kwalitatieve interviews. Zo zet je nu eenmaal goed onderzoek op. Maar ook in Italië vindt een parallelonderzoek plaats. Opvallend is dat tamelijk veel ouderen de hitte in zekere zin eigenlijk wel prettig vinden want de botten lijken gemakkelijker en beter te functioneren en de pijn is minder bij reumatische aandoeningen. Hittegolven zijn niet alleen maar negatief.

Ik doe digitaal mee aan de herfstconferentie van INGO’s in Straatsburg verbonden aan de Raad van Europa, waar een

veelheid van onderwerpen voorbij komt. O.a. deze commissie Gezondheid en Mensenrechten. Meer dan 300 NGO’s zijn lid van deze conferentie en Marienburg is onderdeel van European Network Church On the Move. Met de spanjaarden Luis Angel Aguilar, Hugo Castelli en de Fransman Fernand Jehl maken we delen van de conferentie mee. Ik had gepland er fysiek te zijn, maar mijn verantwoordelijkheid voor de Voedselbank Haaglanden in de voedselcrisis houdt me in Nederland. In de volgende sessie doe ik een interventie, wat digitaal tamelijk ingewikkeld is en er op de beurt moet worden gewacht. De spontaneïteit gaat er wel wat af. De Commissie Mensenrechten en Vluchtelingen doet rapport over de situatie in Europa. Het gaat veel over de pushbacks en de geschonden rechten. Ik bericht over de situatie in Nederland en de puinhoop in ter Apel en het falende beleid. Daarnaast de ondersteuning van de kerken die door het COA wekenlang is tegengehouden volgens Inlia. Het is opvallend dat de commissie enigszins verbaasd reageert en men wil erg graag weten hoe het zit. Nederland heeft deze schendingen aardig buiten het Europese circuit weten te houden blijkbaar.

Aandacht voor de actualiteit is er zeer. De Oekraïense ambassadeur is uitgenodigd en hij wordt met een staand applaus van de fysiek aanwezige leden begroet. Hij pleit voor een op te zetten tribunaal voor oorlogsmisdaden begaan door Rusland. Dat is natuurlijk zeer terecht, want er komt steeds meer naar buiten. Maar het valt mij op dat het frame toch is het uitsluitend ondersteunen van Oekraïne. Er is geen ruimte voor enige kritiek op Oekraïne op dit punt. Kijk bijvoorbeeld naar het met groot spektakel wegspelen van het rapport van Amnesty International over omstreden strijdmethoden. Met andere woorden , ik durf hier geen interventie over te plegen omdat de dominantie en het pro Oekraïne frame te groot zijn. De ministerraad heeft maanden geleden ook al Rusland uit de Raad van Europa gezet. Niet echt verstandig, want er moeten toch diplomatieke kanalen overblijven om ooit nog eens tot vrede te komen. Er bestond bijvoorbeeld een Europees burgemeesters overleg waar Russische burgemeesters aan meededen. De laatste keer dat ik er fysiek was sprake ik ook een van hen. In de Raad is nu juist altijd sprake geweest van Europa als geheel inclusief Rusland, omdat het geen politiek orgaan is. Tijdens de sessie moest ik constateren dat niemand meer over vrede en hoe die te bereiken spreekt. Een klein ondersteuningsprotest voor Iraanse vrouwen buiten de vergaderruimte mag niet doorgaan om veiligheidsredenen. Ik weet niet hoe ik dit moet plaatsen. Je mist dan enorm de wandelgangen om erachter te komen wat de ware motieven rond veel zaken zijn.

Even terug naar de commissie Mensenrechten en Gezondheid als hoopvolle afsluiting. Paolo Barnabo introduceert in Italië een soort groene competitie tussen scholen over wie het groenst is. Energieteams die met elkaar wedijveren met prijzen ieder jaar aan het slot en een heus ontwikkelde smartmeter om te zien hoe ver je al als school staat. Het werkte en werkt als een tierelier. Ik vroeg informatie op over die smartmeter.

Als slot wijs ik graag op het splinternieuwe BePart Participation Project. Men ontwikkelt een digitale kaart waar hoopvolle en veel belovende project op te vinden zijn rondom zoveel mogelijk thema’s van de Raad van Europa.Gewoon je project er op zetten dus. Kijk eens op https://bepartforum.org/

In april is de volgende sessie en ik hoop er dan fysiek te kunnen zijn, want je kunt zeggen wat je wil, maar Europa leeft.

Henk Baars 10 oktober 2022